ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 1039
หัวข้อ
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างค่าจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านหนองโรงและติดตั้งป้าย ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างค่าจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านหนองโรงและติดตั้งป้าย ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างค่าจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านหนองโรงและติดตั้งป้าย ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างค่าจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านหนองโรงและติดตั้งป้าย ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างค่าจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านหนองโรงและติดตั้งป้าย ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง