ผู้สูงอายุ

 ประเภท : ผู้สูงอายุ

รับเบี้ยยังชีพ ทุกวันที่ 10 ของเดือน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241