จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
175
เมื่อวาน
1,045
เดือนนี้
4,471
เดือนก่อน
17,974
ปีนี้
122,183
ปีก่อน
108,344แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

Displaying 6-10 of 12 results.
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม ฉบับที่ 4)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข ครั้งที่ ๒
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข ครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241
Khao Kra Pook Subdistrict Administrative Organization