โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 1-14 ตำบลเขากระปุก โดยการปรับเกรดถนนลูกรังพร้อมบดอัด

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241