ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายกัก) หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว ซอย 2 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241