ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติหมู่ที่ 5 บ้านนหองคอไก่

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241