รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลเขากระปุก ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเขากระปุก ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐พบว่าในตำบลเขากระปุกไม่มีปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241