โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

 ประเภท : ข่าวย้อนหลัง

นายธีรพงษ์ เอี่ยมสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่ายาง โดย นายสมพร แก้วถาวร ปศุสัตว์อำเภอท่ายาง จัดทำโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ บ้านหุบเฉลา ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ในพื้นที่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241