รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฎิบัติงานของข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

 วันที่ 10 กันยายน 2561 อบต.เขากระปุก ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงาน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241