ประชาสัมพันธ์แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองใน วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคมพ.ศ.2561 โดยพร้อมเพรียงกัน

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241