โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 9

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241