เชิญชวนร่วมรณรงค์ แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ดำเนินการตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง Kick off พร้อมกันวันที่ 9 มกราคม 2562

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241