กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 โดยจะมีพิธี เวลา 09.00 น. ณ บริเวณวัดหนองโรง หมู่ที่ 4 บ้านบ่อปะหัง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในโครงการการมีการปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241