โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาศักยภาพให้แก่ อสม. ประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

                            โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาศักยภาพให้แก่ อสม. ประจำปี 2562 

                                                ในวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

             ณ ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241