แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

-  การมายื่นคำขอข้อมูลข่าวสารกับทา่ง

       1) กรอกแบบคำขอ

       2) สำเนาบัตรกระชาชน

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241