วิธีการติดตั้งและการใช้งานแอปพลิเคชัน"พริบพรี AR"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

พริบพรี AR   เป็นแอปพลิเคชันในการพัฒนาด้านการท้องเที่ยวและบริการ โดยภายในระบบแอปพลิเคชัน จะแสดงข้อมูลทั่งหมด 4 ด้าน 

          1. ด้านสถานที่สำคัญประจำจังหวัด

          2. ด้านอาหาร

          3. ด้านศิลปวัฒนธรรม

          4. ด้านการท้องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เพื่อเ)้นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่่ยวภายในจังหวัดเพชรบุรี โดยสื่อที่มีรูปแบบหลากหลาย

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241