การป้องกันและลดการสูญเสียน้ำ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกได้ออกประกาศเรื่องการป้องกันและลดการสูญเสียน้ำเพื่อทำความเข้าใจให้ผู้ใช้น้ำทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241