โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา "ยาเสพติด"

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา "ยาเสพติด"
วันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241