ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241