จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
464
เมื่อวาน
1,654
เดือนนี้
12,317
เดือนก่อน
15,934
ปีนี้
76,384
ปีก่อน
108,344ยื่นข้อมูลที่ดินประเภทต่างๆ/แจ้งการสำรวจที่ดิน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยื่นข้อมูลที่ดินประเภทต่างๆ/แจ้งการสำรวจที่ดิน
 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนที่แม่บm ครอบคลุมพื้นที่ โดยที่การจัดทำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการสำรวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ดิน และข้อมูลที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ ป้าย ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
 
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก จึงขอประชาสัมพันธ์การยื่นข้อมูลที่ดินประเภทต่างๆ/แจ้งการสำรวจที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ถึง 12 พฤษภาคม 2565 เอกสารที่นำมาติดต่อ
 
1.สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาเอกสารที่ดิน
4.สำเนาใบแสดงรายการที่ดินประเภทไม่มีเอกสารสิทธิ์
 
มายื่น ณ ที่ทำการหมู่บ้านตามวันเวลา ที่ส่งมาพร้อมนี้

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0649392230

(เป็นการสำรวจระบบข้อมูล ไม่รับชำระเงินค่าภาษี ครับ)

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241
Khao Kra Pook Subdistrict Administrative Organization