โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

อบต.เขากระปุก จัดโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ โดยดำเนินการ 3 หมู่บ้าน ม.3 ม.11 และ ม.13

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241