โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2560

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 อบต.เขากระปุกดำเนินโครงการปลูกหญ้าแฝก ณ บริเวณสระน้ำสาธารณะ ซอย 10 หมู่ 9

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241