จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
466
เมื่อวาน
1,654
เดือนนี้
12,317
เดือนก่อน
15,934
ปีนี้
76,384
ปีก่อน
108,344รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

 ประเภท : ข่าว สปสช.

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และพิจารณาร่างแผนงาน/โครงการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241
Khao Kra Pook Subdistrict Administrative Organization