จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
335
เมื่อวาน
272
เดือนนี้
7,195
เดือนก่อน
6,725
ปีนี้
88,528
ปีก่อน
75,728แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

 ประเภท : ข่าว สปสช.

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241