จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
229
เมื่อวาน
341
เดือนนี้
11,746
เดือนก่อน
9,738
ปีนี้
11,746
ปีก่อน
108,344ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 จึงประกาศรายงานการประชุมให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241
Khao Kra Pook Subdistrict Administrative Organization