จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
224
เมื่อวาน
341
เดือนนี้
11,746
เดือนก่อน
9,738
ปีนี้
11,746
ปีก่อน
108,344ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562

วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก จะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241
Khao Kra Pook Subdistrict Administrative Organization