"โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย" 9 ก.ย.65

9 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

"โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย"
วันที่ 9 กันยายน 2565 ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการฯ และเพื่อปรับปรุง/ซ้อมแซมบ้านผู้พิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงถาวรและปลอดภัย ณ หมู่ที่ 13 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!