ประกาศ เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

12 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

เรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

    องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!