จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
97
เมื่อวาน
144
เดือนนี้
13,876
เดือนก่อน
21,145
ปีนี้
99,088
ปีก่อน
108,344ผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 7 results.
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241
Khao Kra Pook Subdistrict Administrative Organization