จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
102
เมื่อวาน
144
เดือนนี้
13,876
เดือนก่อน
21,145
ปีนี้
99,088
ปีก่อน
108,344แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

Displaying 1-5 of 12 results.
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241
Khao Kra Pook Subdistrict Administrative Organization