จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
197
เมื่อวาน
710
เดือนนี้
8,698
เดือนก่อน
0
ปีนี้
8,698
ปีก่อน
0แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

Displaying 1-5 of 9 results.
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม ฉบับที่ 4)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข ครั้งที่ ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241