จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
103
เมื่อวาน
144
เดือนนี้
13,876
เดือนก่อน
21,145
ปีนี้
99,088
ปีก่อน
108,344แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

Displaying 1-5 of 21 results.
รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563
ไม่มีข้อมูล!!
รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 (ตุลาคม 2563-ธันวาคม2563)
รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน2563))
แบบรายงานสรุปผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241
Khao Kra Pook Subdistrict Administrative Organization