จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
198
เมื่อวาน
710
เดือนนี้
8,698
เดือนก่อน
0
ปีนี้
8,698
ปีก่อน
0แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

Displaying 1-5 of 18 results.
แบบรายงานสรุปผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563
แบบรายงานสรุปผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241