ถ้ำเขากระปุก

     ถ้ำเขากระปุก ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 3 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241