ป่าสนสองใบ

     ป่าสนสองใบ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 10 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นป่าสนสองใบแห่งเดียวในภูมิภาคนี้ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  "ป่าบ้านโรง"  มีพื้นที่ประมาณ 1,875 ไร่ ส่วนของต้นสนสองใบอยู่ท้ายป่าบนเนินเขา พื้นที่ป่าทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241