จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
524
เมื่อวาน
1,654
เดือนนี้
12,317
เดือนก่อน
15,934
ปีนี้
76,384
ปีก่อน
108,344ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เพื่อพิจารณาการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 ,พิจารณาการกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ,พิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ     พ.ศ.2564 ,พิจารณาขอความเห็นชอบประกอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ     ป่ายางน้ำกลัดเหนือ ป่ายางน้ำกลัดใต้ และพิจารณารับมอบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำเขาอ่างแก้ว หมู่ที่ 13 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241
Khao Kra Pook Subdistrict Administrative Organization