ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 7 results.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241