ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 22 ส.ค.65

22 สิงหาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

"ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก"

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!