"โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565"

25 สิงหาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

"โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565"
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายชุบ วันชะนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสรัางความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดให้นักเรียนได้รับความรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของนยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!