"โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565" 14 ก.ย. 65

14 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

"โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565"
 
วันที่ 14 กันยายน 2565 นายธีรพล พันธ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสรัางความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดให้นักเรียนได้รับความรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของนยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!